https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/ogres-pirmsskolas-izglitibas-iestade-strautins

 Šobrīd “Strautiņš” čalo divās ēkās un to apdzīvo 15 grupiņas: Skudriņas, Gliemezīši, Spārītes, Bitītes, Taurenīši, Bitītes, Mārītes, Pienenītes, Zvaniņi, Dzirkstelītes, Margrietiņas, Strazdiņi, Zvirbulīši, Pūcītes un Cīrulīši.

PII “Strautiņš” apmeklē audzēkņi no 2 līdz 7 gadu vecumam. Radošs pedagogu kolektīvs ikdienas rotaļnodarbībās veicina audzēkņu vispusīgu attīstību, nodrošinot individuālu pieeju, kompetenču praktisko realizāciju un pašvadītu mācīšanos, sagatavojot audzēkņus skolai.  Iestādē ar audzēkņiem  darbojas logopēdi , psihologs, sporta un mūzikas pedagogi. Audzēkņiem tiek piedāvāti dažādi interešu pulciņi.

Programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma 01011111(licencēta 02.02.2011.g.)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611 (licencēta 21.07.2022.g.)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015511 (licencēta 21.07.2022.g.)