https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/ogres-pirmsskolas-izglitibas-iestade-riekstins

  • Pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” atvērta 2010. gada 7. oktobrī. Iestādē darbojas 7 grupas, katrai grupai atsevišķa atpūtas telpa, ir atsevišķa ēdamzāle, sporta zāle, sarīkojumu zāle.

Iestādē paredzētais izglītojamo skaits līdz 150 audzēkņiem no pusotra līdz 7 gadu vecumam.

  • Latviešu valodā tiek realizēta vispārējā tipa pirmsskolas izglītības programma 01 01 1111
  • Iestādē strādā 14 grupu skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, vadītājas vietnieks izglītības jomā, atbalsta personāls – logopēds, psihologs, medicīnas māsa un 16 tehniskie darbinieki.

Bērniem tiek organizētas  rotaļnodarbības visas dienas garumā gan telpās, gan āra vidē, ir izstrādāti pastaigu maršruti.

Skolotāji strādā, ar bērniem un  cenšas, lai katra diena, katra nodarbība būtu interesanta, dažādām, praktiskām, radošām, pētnieciskām, izzinošām darbībām bagāta, lai bērni uzzinātu kaut ko jaunu un interesantu.

  • Iestādē bērniem ir iespēja apgūt interešu pulciņos:
    Angļu valodu;
    Kustību nodarbības;

Katru gadu iestāde savus audzēkņus pavada  uz skolu  ar ticību, ka viņi pratīs atšķirt labo no ļaunā, ka ar labu vārdu un krietni padarītu darbu dāvās prieku sev un citiem, ka veidos mūsu pasauli labāku.