https://www.ogresnovads.lv/lv/strukturvieniba/ogres-pirmsskolas-izglitibas-iestade-abelite

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” atvērta 1968. gada rudenī, tā atrodas divu upju krastos, zaļā un klusā vietā. Iestādē darbojas 6 grupiņas, izglītojamajiem no 1.8 – 7. gadu vecumam, viena no tām pēc Montessori pedagoģijas pamatprincipiem  audzēkņiem no 3 – 7. gadu vecumam. Kopējais izglītojamo skaits iestādē vairāk kā simts audzēkņu, grupās līdz 20 izglītojamajiem.

Iestādē strādā kvalificēti, radoši pedagogi un to palīgi, kuri spēj padarīt bērnu prasmju un zināšanu apguvi aizraujošu un interesantu. Daudz uzmanības tiek veltīts izglītojamo sagatavošanai pamatizglītības apguvei. Iestādē ir pieredzējuši atbalsta speciālisti: logopēds, psihologs, medicīnas māsa.

Izglītības iestādes misija – profesionāla komanda sadarbojoties, ļauj bērniem attīstošā, iekļaujošā, drošā, atbalstošā vidē, izzināt sevi un apkārtējo pasauli, apgūstot prasmes dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – stabila izglītības organizācija ar profesionālu, radošu, dinamisku, inovatīvu komandu, kura palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar zaļi domājošu skatījumu uz pasauli.

Iestādē licencētas trīs  izglītības programmas,:

  • Pirmsskolas izglītības programma 01011111 (licencēta 02.02.2011.)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611 (licencēta 31.08.2022.)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015511 (licencēta 30.08.2022.)

Piedāvājam pozitīvu gaisotni un radošas nodarbības katru dienu, kā arī logopēda nodarbības un “Džimbas” drošības programmu 5-6 gadīgiem bērniem.

Audzēkņiem tiek piedāvāti interešu pulciņi:

  • tautisko deju pulciņu;
  • angļu valodas pulciņu;

Īstenota programma „Skolas piens un auglis”

Ēdināšanu nodrošina – Baltic Restaurants Latvia.