Madlienas vidusskola ir viena no Ogres novada lauku vidusskolām. Skola Madlienas pagastā, 40 km attālumā no novada centra sniedz kvalitatīvu vidējo izglītību, sagatavojot jauniešus studijām augstākajās izglītības iestādēs.

Madlienas vidusskolā jaunieši apgūst Valsts aizsardzības mācību. Par pašvaldības līdzekļiem ir iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību un sadarbībā ar  Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju apgūt uzņēmējdarbības pamatus.

Skolā ir iespējas  darboties jauniešu pašizaugsmes programmā “Award”, kas sagatavo jauniešus patstāvīgai dzīvei un darbam. Madlienas vidusskola ir Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola, kur jaunieši var iesaistīties  vispusīgās sabiedriski politiskās aktivitātēs, klātienē apmeklēt Briseli un Strasbūru, iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu.

Vairāku gadu garumā skolai ir sadarbība ar Vācijas  Saksijas reģiona Jauniešu asociāciju. Vasarā skolas jauniešiem ir iespēja piedalīties starptautiskajā jauniešu  nometnē Saidā (Sayda), iepazīt citu tautu kultūru, valodas un būt atvērtam un aktīvam piedaloties nometnes organizētajās aktivitātēs.

Skola ir iesaistījusies starptautisko projektu ERASMUS+ un NORDPLUS JUNIOR aktivitātēs, radot iespēju apgūt citu valstu kultūru,  izglītības sistēmu un tradīcijas.

Mācību procesā un ārpusklases  darbā jauniešiem ir iespējas iesaistīties vispusīgās interešu izglītības nodarbībās un sabiedriskajās aktivitātēs – darboties Skolēnu pašpārvaldē, organizēt un rīkot pasākumus, diskutēt un izteikt viedokli par skolā aktuāliem jautājumiem. Ikgadējais rudens skrējiens “Aizej tur, nezin kur…”, Tēvzemes nedēļas pasākumi, Ziemassvētku uzvedums, Valentīndienas aktivitātes, Ģimenes diena un dažādie sporta un tematiskie pasākumi notiek ar tiešu un aktīvu jauniešu līdzdarbošanos.

Jauniešu godprātīgais mācību darbs un sabiedriskā aktivitāte tiek izcelta, pasniedzot Skolas padomes Balvu, Zelta Liecības, aicinot jauniešus un viņu vecākus uz svinīgu pieņemšanu pie skolas direktora. Pēdējā mācību gada dienā – Karoga svētkos – 12.klases skolēni simboliski skolas vērtības un tradīcijas nodod sava darba turpinātājiem.