http://lpskola.lv/
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/lielvardes-pamatskola

Lielvārdes pamatskolā realizē:

  • Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111),
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)