Izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programmu ar izglītības programmas kodu 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ar izglītības programmas kodu 21015611
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar izglītības  programmas kodu 21015811
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ar izglītības programmas kodu 01011111
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem ar izglītības programmas kodu 01015511