https://keipenesskola.lv/
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/keipenes-pamatskola

Ķeipenes pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma (01011111);
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas apguves vietas adrese:
Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
Tālrunis: +371 65033600 (grupiņā)