https://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/izgitiba/izglitibas-iestades/gaismina
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/keguma-pirmsskolas-izglitibas-iestade-gaismina

Programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma 01011111(licencēta13.11.2020.)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611 (licencēta16.09.2019.)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015511 (licencēta 30.03.2022.)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 01015911 (licencēta 29.07.2022.)

Darba laiks: 7.00 – 19.00

Vadītāja Māra Andersone

tālr. 25421659; 65038552 mara.andersone@kegums.lv

Pieņemšanas laiki:
Pirmdien   15.00 – 17.30
Ceturtdien  8.00 –  12.00

 • Vadītājas vietniece izglītības jomā Dita Sniedze 65038552
 • Saimniecības pārzinis Kaspars Bruģis 65038552
 • Medmāsa Skaidrīte Jakuboviča 65038552
 • Lietvede Ināra Vītola 65038552
 • Ēdnīcas vadītāja Ilona Ludborža 65038552

11 grupiņas:

 1. „Spārītes” 1,5 – 2 gadi
 2. „Gliemeži” 1,5 – 2 gadi
 3. „Cālīši” 1,5 – 2 gadi
 4. „Bitītes”
 5. „Taureņi”
 6. „Ezīši”
 7. „Saulītes”
 8. „Mārītes”
 9. „Pūcītes”
 10. „Zīļuki”
 11. „Skudriņas”

Piedāvājam:

 • logopēdijas nodarbības;
 • speciālā pedagoga atbalstu;
 • silto smilšu nodarbības;
 • tautisko deju pulciņu;
 • ansambli;
 • angļu valodas pulciņu;
 • cīņas mākslas pulciņu;
 • dambretes pulciņu;
 • “Džimbas” drošības programmu 5-6 gadīgiem bērniem;
 • anti-mobinga programmu “Lielās dzīves skola” 6 gadīgiem bērniem

Pozitīvu gaisotni un radošas nodarbības katru dienu!

Garšīgu un veselīgu ēdienu, ko no vietējiem produktiem gatavo bērnudārza brīnišķīgā pavāru komanda!

Programma „Skolas piens” un „Skolas auglis”