https://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/izgitiba/izglitibas-iestades/gaismina
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/keguma-pirmsskolas-izglitibas-iestade-gaismina

Programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma 01011111(licencēta13.11.2020.)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611 (licencēta16.09.2019.)