https://www.ikskilesvidusskola.lv
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/ikskiles-vidusskola

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) humanitārā un sociālā izglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem