Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola – atvērta, progresīva un augstu izglītības satura kvalitāti nodrošinoša skola.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola pastāvīgi realizē misiju – veicināt zinošu, izvērtētspējīgu, radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu izaugsmi.

Visā izglītošanās procesā un it īpaši vidusskolas kursā Lielvārdes vidusskola turpina un pilnveido darba virzienus, kuri arī Eiropā un pasaulē ir veidojuši skolas par izcilām skolām:

  • Personalizēts mācību process;
  • Augsti sasniegumi un uz sasniegumiem balstīta mācīšanās;
  • Cieša sadarbība ar ģimenēm un sabiedrību.