https://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/izgitiba/izglitibas-iestades/birztalina
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/birzgales-pirmsskolas-izglitibas-iestade-birztalina

Piedāvājam:

  • logopēda nodarbības, bērniem no 4 gadu vecuma;
  • Tautisko deju nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem;
  • Cīņas mākslas pulciņu, sākot no 5 gadu vecuma;
  • Daudzveidīgus pasākumus.