https://www.birzgalespamatskola.lv/
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/birzgales-pamatskola

Birzgales pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības programma – kods 21011111
  2. Speciālās pamatizglītības programma – kods 21015611
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem
    -programmas kods 2115711