Kluba’’Vēriens’’ darbības  uzdevums ir :

– radīt cilvēkiem vēlmi izglītoties

-celt cilvēkiem pašapziņu

-veicināt cilvēkiem radoši pilnveidoties un pašrealizēties

– veicināt cilvēka spēju izzināšanu, lai sasniegtu bioloģisko vecumu – 120 gadus

– popularizēt latviešu un cittautu dzīves ziņas

Mācīt cilvēkiem :

– saturīgi atpūsties;

-savstarpējās saskarsmes kultūru un etiķeti;

– organizēt vides sakopšanas talkas;

– organizēt labdarības pasākumus.