http://www.urdavina.lv
https://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/ikskiles-pirmsskolas-izglitibas-iestades-urdavina

Informācija par iestādi:

“Urdaviņā” darbojas 16. grupas, kopējais audzēkņu skaits līdz 370, grupās līdz 27 bērniem.4 grupas apmeklē bērni vecumā līdz 3 gadiem;12 grupas apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
Ar bērniem darbojas 32 pirmsskolas izglītības skolotāji, 3 mūzikas skolotāji, 2 fiziskās attīstības skolotāji, 2 logopēdi, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits un 28 tehniskā personālā darbinieki.