Ogres novada Izglītības pārvaldes projekti

Publicēts: 31.01.2022
Statuss: Atvērts ESF projekts

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Informācija par projektu šeit

Publicēts: 01.01.2022 Statuss: Atvērts ESF projekts

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2022. Projekta kopējais finansējums: 34 145 389.41 EUR ES fondu līdzfinansējums: 29 023 581 EUR Nacionālais publiskais finansējums: 5 121 808.41 EUR

Informācija par projektu šeit

Publicēts: 15.01.2022
Statuss: Atvērts
ESF projekts

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001

Ogres novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās Izglītības valsts kvalitātes dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta ietvaros paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Publicēts: 05.01.2022 Statuss: Atvērts ESF projekts

ESF projekts “PROTI un DARI!”

Informācija par projektu šeit

Publicēts: 20.01.2022
Statuss: Atvērts
Projekts Skolas soma

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

Informācija par projektu šeit

 

Publicēts: 28.01.2022
Statuss: Atvērts
ESF projekts

Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Informācija par projektu šeit