09/05/2022 - In Pirmsskolas izglītība

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

  • preciz_sn_30_bernu_registracijas_uznemsanas_atskaitisanas_kartiba_pirmsskolas_izglit_iestades_saist.not_._precizeti_0 docx (105kb) [ download ]