Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi viesojas Ogres Centra pamatskolā

22. februārī Ogres Centra pamatskolā (OCP) viesojās Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu komanda, kas iepazinās ar skolas vadības komandu un apmeklēja 12 mācību stundas dažādos skolēnu vecumposmos un dažādos mācību priekšmetos. Par skolas izaugsmes izaicinājumiem un attīstību metodiķu komandai pastāstīja OCP direktore Dace Bondare. Kopīgi tika pārrunātas dažādas aktualitātes un izglītības iestādes attīstības tendences. OCP ir skaitliski lielākā pamatskola mūsu novadā, kur 2024./2025. mācību gadā mācīsies ap 1500 bērnu, tāpēc izaicinājumu ir daudz, kas veiksmīgi tiek risināti, pateicoties lieliskam un profesionālam pedagogu kolektīvam un vadības komandai.

Vērtīga bija metodiķu komandas atgriezeniskās saites sniegšana par redzēto un novēroto mācību stundās gan skolotājiem, gan skolas vadības komandai. Īpaši vērtīgi tas ir skolas turpmākā darba plānošanai un pedagogu turpmākajai izaugsmei.

Paldies no metodiķiem:

  • Paldies par iespēju ielūkoties  skolas ikdienā. Guvām abpusēji bagātīgu pieredzi. Jāatzīmē, ka skolā strādā ļoti profesionāli sporta un veselības skolotāji. Vērojams, ka skolēni ar interesi un azartu darbojas sporta stundās, gūstot prieku un arī pilnveidojot savas prasmes.
  • Paldies OCP pedagogiem par doto iespēju vērot ikdienas mācību procesu. Ļoti augstu vērtējama acīmredzama laba sadarbība starp skolēniem un skolotājiem. Tikai tā var sasniegt augstākus rezultātus!
  • Bija patiess prieks vērot dizaina un tehnoloģiju stundu klasē, kur skolēni radīja idejas, ko varētu izgatavot no apaļkoka bluķīša. Klasē valdīja darbīga, cieņpilna gaisotne.
  • Skolā tiek sniegts atbalsts arī skolēniem ar speciālās izglītības programmām. Šeit darbojas savas jomas profesionāļi – speciālie pedagogi, kas zina katra sava izglītojamā stiprās un vājās puses. Tas nodrošina to, ka mācību process tiek  pielāgots katra izglītojamā spējām un veselības stāvoklim. Mācības šiem skolēniem notiek gan kopā ar klasi, gan individuāli speciālā pedagoga vadībā.
  • Pēc atsaucīgās dabaszinību skolotājas stundas apmeklējuma varam teikt: bija patiess gandarījums būt stundā, kurā ir pozitīva sociāli emocionālā vide, jēgpilni organizēta stundas norise un skolēniem ir izveidojušās labas mācīšanās prasmes.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

Iepriekšējais Aizvadīta Ogres novada Izglītības pārvaldes un Ogres Valsts ģimnāzijas organizētā konference “Mūsu bērniem”.