Ogres novada dizaina un tehnoloģiju jomas skolotāju sadarbība

29. februārī Suntažu vidusskolā notika Ogres novada dizaina un tehnoloģiju skolotāju seminārs. Skolotājiem bija iespēja vērot Ikšķiles vidusskolas skolotājas Madaras Ločmeles atklāto dubultstundu pie 4. klases skolēniem. Skolēni izgatavoja sveču veidnes. Skolotāja profesionāli vadīja stundu, liekot skolēniem pašiem izvirzīt stundas sasniedzamo rezultātu, liekot aktīvi darboties un reflektēt par savu darbu. Skolotāju atsauksmes: “Paldies par brīnišķīgo ideju atklātās stundas organizēšanā un skolotājai par pieņemto izaicinājumu, viss izdevās ĻOTI LABI, IZCILI. Zinu, ka tagad mēģināšu realizēt dažas lietas no gūtās pieredzes un pagriezt stundas tēmu nedaudz citā gaisotnē.” “Bija iespaidīgi! Apbrīnoju skolotāju Madaru, kura uzdrošinājās svešiem bērniem svešā skolā un vēl 20 pedagogiem vadīt atklāto stundu! No viņas stundas var daudz ko pamācīties, piemēram, kā tikt galā ar disciplīnas problēmām, stundas sasniedzamā rezultāta izvirzīšana utt.”

Turpinājumā Suntažu vidusskolas dizaina skolotāja Inese Birža vadīja meistarklasi aušanā ar dabas materiāliem (zariņiem, kociņiem). Dalījās ar savu darba pieredzi un iepazīstināja ar burvīgo skoliņu, kurā ir jūtama mīlestība pret savu novadu, izglītību un mākslu. No skolotāju teiktā: “Skolotājai Inesei tik daudz ideju! Apbrīnoju, pa kuru laiku! Skaistie papīrā darinātie darbi… Bija brīnišķīgi pavadīta diena! Paldies!”

Noslēgumā Suntažu vidusskolas direktors Mārtiņš Leja, pieaicinot Jaunciema pamatskolas direktori Intu Ozolu, aicināja dizaina skolotājus uz sarunu, kā vislabāk iekārtot vienotu dizaina, tehnoloģiju un vizuālās mākslas kabinetu.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe dizaina un tehnoloģiju jomā Jolanta Zarāne

Iepriekšējais Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķu aktualitātes