Jauniešu telpas Ogres novadā

Kontakti

Atrašanās vieta

Brīvības iela 40, Ogre, LV-5001

Sociālie tīkli

Īstenojot Ogres novada virsmērķi jaunatnes darbā “Atklāt un pārvērst jauniešu enerģiju pozitīvos rezultātos”, Ogrē no 2023. gada 1. februāra durvis atvēra Ogres Jauniešu māja, Brīvības ielā 40, Ogrē. Tā ir vieta, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja satikties, veidot jaunas draudzības, toleranci, kopīgi un individuāli īstenot savas idejas, uzzināt par brīvprātīgo darbu, neformālo izglītību, projektu un citām atbalsta iespējām. Caur neformālās izglītības metodēm mācīties un pilnveidot savas prasmes, kā arī pavadīt brīvo laiku kvalitatīvā vidē, spēlēt spēles, un kopā mācīties radīt vidi labāku.

Jauniešu mājas darba laiks:

 • P. SLĒGTS
 • O. 13.00 – 19.00
 • T. 13.00 – 19.00
 • C. 13.00 – 19.00
 • P. SLĒGTS

Ogres Jauniešu mājā strādā Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste un viens jaunatnes darbinieks – Jaunatnes komandas pārstāvji. Jaunatnes komanda īsteno darbu ar jaunatni Ogres novada pašvaldībā un strādā ar jauniešiem, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, rosinātu jauniešu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, atbalsta jauniešus pārejai no bērna un jaunieša uz pieaugušā statusu, atbalsta jauniešus iegūt pieredzi un zināšanas projektu īstenošanā, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus veicina jauniešu personīgo izaugsmi.

Jauniešu mājas darbības mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju, attieksmju un kompetenču apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sniegt atbalstu un rosināt jauniešu iniciatīvu līdzdalībā.

Jauniešu mājā ir iespēja iegūt informāciju par  jauniešu aktualitātēm Ogres novadā, Latvijā un par iespējām starptautiskā mērogā, “Erasmus+” jauniešu apmaiņas programmām, Eiropas Solidaritātes korpusa un citos projektos. Gūt atbalstu un pieredzi, ne tikai piedaloties aktivitātēs un projektos, bet arī pašiem ņemt dalību Ogres novada Izglītības pārvaldes, Ogres novada pašvaldības, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) u.c. izsludinātajos projektu konkursos, tos īstenojot un vadot.

Ogres Jauniešu mājā vēl darbojas:

 • Ogres novada Jauniešu dome – Ogres novada pašvaldības izveidota institūcija, kas sekmē Ogres novada jauniešu sadarbību, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, tās darbību atbalsta un koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde. Jauniešu dome iesaistās novada jauniešu ikdienas dzīves pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās, tāpat tā ir vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, pieredzi. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
 • Ogres jauniešu un iniciatīvu biedrība “Talantu kalve” – dibināta 2020. gadā ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, izmantojot neformālās izglītības metodes, piedzīvojumu izglītību, āra dzīves apmācību, profesionālo prasmju pilnveidi un mentoringu. Biedrības darbības pamatos ir ideja, ka ikviens ir apveltīts ar savu īpašo talantu, kas jāatklāj un jāattīsta.
 • Ogres 29. Skautu un gaidu vienība – Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties.

Jauniešu mājā ir iespēja:

 • saņemt atbalstu no jaunatnes darbinieka dažādos jautājumos, tostarp, pieredzi un zināšanas rakstot un īstenojot projektus;
 • uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām;
 • iesaistīties Ogres novada Jauniešu domē;
 • organizēt dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus Jauniešu mājā vai un arī ārpus tās;
 • piedalīties Jauniešu mājas podkāsta studijas “O’Radio” iekārtošanā un darboties tajā, ierakstīt podkāstus;
 • piedalīties un apmeklēt radošas, izglītojošas neformālās izglītības aktivitātes;
 • uzzināt par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma programmu;
 • saņemt atbalstu CV un motivācijas vēstules sagatavošanā;
 • virtuvē pagatavot kādu siltu dzērienu, uzsildīt ēdienu, organizēt ēst gatavošanas meistarklases;
 • satikties ar citiem jauniešiem,  drošā vidē labi pavadīt laiku pēc skolas, gaidot interešu, kultūrizglītības nodarbības vai transportu.

Jauniešu mājas publiskais kalendārs: https://ej.uz/JMkalendars

Seko līdzi jauniešu aktualitātēm!

Instagram

 • JauniesiemON /Jaunatnes komandas publicētā informācija/
 • Onjauniesi /Ogres novada Jauniešu dome/
 • o_jauniesumaja
 • ikskilesjauniesucentrs
 • lielvardes_jauniesiem
 • keguma_jauniesiem

Facebook

 • JauniesiemON /Jaunatnes komandas publicētā informācija/
 • onjauniesi  /Ogres novada Jauniešu dome/
 • o.jauniesumaja

Saziņai: e-pasts jaunatne@ogresnovads.lvdace.veilina@ogresnovads.lv, tālrunis 65020461

Darbinieki

Dace Veiliņa

Galvenā jaunatnes lietu speciāliste

Liene Bokmeldere

Jaunatnes darbiniece Ogres administratīvajā teritorijā

Ogres jauniešu un iniciatīvu biedrība “Talantu kalve”
Iveta Žugre (valdes priekšsēdētāja)
Tālrunis: 29468386
E-Pasts: iveta.zugre@gmail.com

Ogres 29. Skautu un gaidu vienība
Agnese Zīmele
Tālrunis: 29187514
E-pasts: agnesezimele@inbox.lv

Ikšķiles Jauniešu centrs, Birzes ielā 33a, Ikšķilē, vieta, kurā jauniešiem un bērni vecumā no 7 līdz 25 gadiem  ir iespēja satikties, kopīgi un individuāli īstenot savas idejas, uzzināt par brīvprātīgo darbu, neformālo izglītību, projektu un citām atbalsta iespējām jauniešiem. Caur neformālās izglītības metodēm mācīties un pilnveidot savas prasmes, kā arī pavadīt brīvo laiku kvalitatīvā vidē, spēlēt spēles, un vienkārši labi pavadīt laiku.

 • Jauniešu centra darba laiks līdz 31.martam:
 • Slēgts
 • 12.30 – 19.00
 • 15.00 – 19.00
 • 15.00 – 19.00
 • 15.30 – 18.00

Ikšķiles jauniešu centra strādā Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieks – Jaunatnes komandas pārstāvis. Jaunatnes komanda īsteno darbu ar jaunatni Ogres novada pašvaldībā un strādā ar jauniešiem, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, rosinātu jauniešu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā, atbalsta jauniešus pārejai no bērna un jaunieša uz pieaugušā statusu, atbalsta jauniešus iegūt pieredzi un zināšanas projektu īstenošanā, izmantojot praktiskus soļus un pasākumus veicina jauniešu personīgo izaugsmi.

Jauniešu centra darbības mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju, attieksmju un kompetenču apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai, sniegt atbalstu un rosināt jauniešu iniciatīvu līdzdalībā.

Jauniešu centrā ir iespēja iegūt informāciju par  jauniešu aktualitātēm Ogres novadā, Latvijā un par iespējām starptautiskā mērogā.

Ikšķiles Jauniešu centrā vēl darbojas:

Ogres novada Jauniešu dome – Ogres novada pašvaldības izveidota institūcija, kas sekmē Ogres novada jauniešu sadarbību, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, tās darbību atbalsta un koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde. Jauniešu dome iesaistās novada jauniešu ikdienas dzīves pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās, tāpat tā ir vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, pieredzi. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Futbola skola “Ikšķile” – Biedrība Bērnu un skolēnu sporta centrs “IKŠĶILE” tika dibināta 2011.gada 07.decembrī – no 8 bērnu futbola kluba Pierīgā par 200 audzēkņu privāto futbola skolu. 2020.gada 01.septembrī tika nodibināta biedrības struktūrvienība – Profesionālās ievirzes izglītības iestāde Futbola skola  “IKŠĶILE” – valsts akreditēta privāta sporta skola, kuras komandas nosaukums ir FC REAL PRO IKŠĶILE. Skola darbojas un mācību treniņi notiek Ikšķilē un Tīnūžos. Futbola skola aktīvi piedalās Latvijas futbola federācijas rīkotajās sacensībās, kā arī vietējos un starptautiskos turnīros, no kuriem itin bieži atgriežas mājās ar godalgām. Skolā uzņem bērnus no 5 gadu vecuma programmā FUTBOLS.

Kristīgie pusaudžu vakari “Pastnieki” – Ikšķiles pusaudžu / jauniešu vakari – norisinās katra mēneša pirmajās trešdienās plkst. 18:00. Gaidīts ir ikviens/a no 12 gadu vecuma. Šeit domājam par garīgām vērtībām, forši pavadām laiku, spēlējam spēles un arī ko uzkožam. Šis ir laiks pavisam brīvā un nepiespiestā atmosfērā, kur varam būt mēs paši un saprast kāds tad ir mūsu dzīves mērķis, kādēļ esam šajā pasaulē. Kā arī, pavisam noteikti iegūt jaunus draugus un vienkārši forši pavadīt laiku!

Jauniešu centra  ir iespēja:

 • saņemta jaunatnes darbinieka atbalstu dažādos jautājums;
 • būt brīvprātīgajam;
 • organizēt dažādus pasākumus jauniešu centrā un arī ārpus tā;
 • iesaistīties Ogres novada Jauniešu domē;
 • piedalīties dažādās radošajās aktivitātēs un neformālās izglītības aktivitātēs;
 • uzzināt par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma programmu;
 • iegūt atbalstu CV un motivācijas vēstules sagatavošanā;
 • centra virtuvē pagatavot kādu siltu dzērienu, uzsildīt ēdienu;
 • satikt citus jauniešu un labi pavadīt laiku.

 Kontaktinformācija

Mājaslapa: www.ogresnovads.lv, www.onizglitiba.lv

Facebook: JauniesiemON

Instagram: JauniesiemON

Jaunatnes darbiniece

Sabīne Ozoliņa
Tālrunis: 26680645
sabine.ozolina@ogresnovads.lv

Futbola skola “Ikšķile”

Liene Pauloviča
Tālrunis: 29440135
E-pasts: andino@inbox.lv

Kristīgie pusaudžu vakari “Pastnieki”

Alise Pļaviņa
Tālrunis: 26357365

Rolands Pļaviņš
Tālrunis: 27731750