Publicēts: 25.05.2022
Statuss: Atvērts
Projekts

Jauniešu iniciatīvu ideju projektu konkurss “Jauniešu [ie]spēja”

Konkursa “Jauniešu [ie]spēja” mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību. Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētu jauniešu vai Ogres novada izglītības iestādes izglītojamo grupa, kurā apvienojušies vismaz trīs jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Projekta iesniedzēju grupā jābūt vismaz vienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:

  • projekta iesniedzējiem 12-14 gadu vecuma grupā – 300 euro;
  • projekta iesniedzējiem 15-17 gadu vecuma grupā – 500 euro;
  • projekta iesniedzējiem 18-25 gadu vecuma grupā – 700 euro.

Informācija par projektu šeit