Jauniešu domē satiekas jauni, traki, forši un ideju bagāti jaunieši, tie, kuri vēlas iegūt pieredzi ne tikai pasākumu organizēšanā, bet arī aktīvi, gudri un draudzīgi pavadīt laiku kopā. Šeit tiekas jauni cilvēki, kuriem rūp jauniešu dzīve Ogres novadā! Vēlies pievienoties?

Ogres novada Jauniešu dome ir Ogres novada pašvaldības izveidota institūcija, kas sekmē Ogres novada jauniešu sadarbību, līdzdalību Ogres novada pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, tās darbību atbalsta un koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.
Jauniešu dome iesaistās novada jauniešu ikdienas dzīves pilnveidošanā, pasākumu organizēšanā, socializēšanās un kontaktu izveidē, līderībā un citās ne mazāk svarīgās jomās, tāpat tā ir vieta, kur katram jaunietim ir iespēja pilnveidot zināšanas, pieredzi, īstenojot aizraujošās idejas. tās uzreiz praktiski pielietot un realizēt trakākās idejas. Ogres novada Jauniešu domes komandā ir vairāk 70 motivētu, spējīgu un izpalīdzīgu dalībnieku, kas vēlas padarīt arī citu novadnieku dzīvi krāšņāku. Draudzīgajā kolektīvā ir iespēja darboties cilvēkiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jaunietis, kurš sasniedzis 26 gadu vecumu, drīkst turpināt darboties Jauniešu domē kā mentors vai atbalsta persona.

Lai jauniešu ieceres un idejas attīstītos kvalitatīvāk un efektīvāk, domes dalībnieku vidū ik gadu norisinās vēlēšanas noteiktu amatu ieņemšanai, pašlaik atbildīgās personas ieņem vietas deviņās dažādās jomās: jauniešu domes vadītājs, jauniešu domes filiāļu vietnieki (Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres filiālēs), tehniskais asistents, sabiedrisko attiecību speciālists, kultūras jomas vadītājs, sporta jomas vadītājs, izglītības jomas vadītājs, sociālās vides jomas vadītājs, jauniešu tendenču un sociālo tīklu jomas vadītājs.

Pēdējo gadu laikā jaunieši no vēsturiskajiem novadiem veikuši dažādus pasākumus, kurus mēs turpināsim rīkot arī apvienotajā Jauniešu domē. Mūsu mērķis ir saglabāt iepriekšējos svētkus un pasākumus:

 • Ogres jauniešu veidoto pasākumu, jauniešu dienu “BEZ PANIKAS”;
 • Lielvārdes jauniešu (sadarbībā ar tūrisma centru) veidoto pasākumu “Nakc oriententerēšanās”;
 • Ikšķiles jauniešu veidoto “Kūku Čempionātu”.

Ieviestās tradīcijas un pasākumi tiks saglabāti, taču mūsu mērķis ir veidot jaunus pasākumus un tradīcijas, kuri ienesīs jaunu elpu mūsu Ogres novada jauniešu ikdienās.

 

Jauniešu domes mērķi:

 • veicināt jauniešu labklājību un piedāvāt aktīvas un radošas brīvā laika iespējas;
 • veicināt jauniešu personīgo izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu iesaistīšanos sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
 • veicināt sadarbību starp aktīvas un radošas jauniešu dzīves realizētājiem Ogres novadā.

Jauniešu domes uzdevumi:

 • izteikt Ogres novada pašvaldībai ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu Ogres novadā;
 • veicināt sadarbību ar vietējās pašvaldības struktūrvienībām un aktīvas jauniešu dzīves realizētājiem jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem Ogres novadā;
 • izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus;
 • piedalīties projektu realizācijā, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem;
 • aktīvi līdzdarboties novada organizētajās aktivitātēs, kā arī organizēt pasākumus jauniešiem;
 • veicināt sadarbību un dalīties pieredzē ar citām jauniešu domēm, iestādēm un organizācijām pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā;
 • nodrošināt informācijas par dažādiem projektiem un aktivitātēm aktualizāciju un sadarboties ar novada pašvaldību šīs informācijas izplatīšanā.

Ogres novada Jauniešu domes kontakti:

 • Ogres novada Jauniešu domes vadītāja: Ance Zariņa
 • Ogres filiāles vietniece: Kate Elizabete Vaivode
 • Ikšķiles filiāles vietniece: Nikoleta Anna Rudovska
 • Lielvārdes filiāles vietnieks: Artūrs Kristkalns
 • Ķeguma filiāles vietniece: Astra Ruņģe

e-pasts: ojauniesi@ogresnovads.lv