Kontakti

 
Īstenojot Ogres novada virsmērķi jaunatnes darbā “Atklāt un pārvērst jauniešu enerģiju pozitīvos rezultātos” Jaunatnes komandas uzdevums ir atbalstīt novada jauniešus, motivēt, attīstīt un pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences, veicināt iespējas attīstīt garīgo un fizisko potenciālu, iedrošināt jauniešus kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem radot vidi veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā. Darbs ar jaunatni ir ceļa rādītājs uz drošu un aizraujošu tagadni.