Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas

Interešu izglītības programmu piedāvājums 2022./2023. mācību gadā

Šajā mācību gadā bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, radošās industrijas, folklora), vides interešu izglītībā, tehniskajā jaunradē, sporta interešu izglītībā un citās izglītojošās programmās.

Interešu izglītības programmu pieejamība ir nodrošināta katrā vispārējās izglītības iestādē. Papildus tam ir iespēja iesaistīties sev interesējošās programmās arī ārpus skolas – citās vispārizglītojošajās skolās (publiski pieejamās programmās), mūzikas, mākslas un sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī pie privātajiem interešu izglītības programmu īstenotājiem, kuri saņēmuši licenci interešu izglītības programmu īstenošanai Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ar izglītības iestāžu un privāto interešu izglītības programmu īstenotāju piedāvājumu interešu izglītības jomā var iepazīties Ogres novada Izglītības pārvaldes mājas lapā 

Aicinām izvēlēties savām vēlmēm atbilstošās programmas, lai lietderīgi un interesanti pavadītu brīvo laiku, apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, attīstītu talantus!

Iepriekšējais Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi uzsākuši jauno darba cēlienu