Ogres novada
Izglītības pārvalde

Brīvības iela 11, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Reģ.Nr. 40900037049


Brīvības iela 11, Ogre, Ogres novads, LV-5001

+371 65030340

izglitiba@ogresnovads.lv


Pārvalde

Brīvības iela 11,Ogre


izglitiba@ogresnovads.lv


+371 65030340Vispārējās izglītības un metodiskā atbalsta nodaļa

Nodaļas vadītāja Sandra Grunte


sandra.grunte@ogresnovads.lv


+371 65055382; 29104936Profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodaļa

Nodaļas vadītāja
Ieva Švēde


ieva.svede@ogresnovads.lv


+371 65068764


Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām nodrošina formālās, neformālās un interešu izglītības iespējas novadā.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir šādas iestādes: pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes, 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.

brivibas_11_294x294


Ogres novada
Izglītības pārvaldes nolikums

APSTIPRINĀTS
ar Ogres novada pašvaldības domes
08.07.2021. ārkārtas sēdes lēmumu (Nr.3; 4.)


Vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības, neformālās un interešu izglītības piedāvājums Ogres novadā

Darba laiks

Pirmdiena 8:30 – 12:30 12:30 – 17:00
Otrdiena 8:30 – 12:30 12:30 – 18:00
Trešdiena 8:30 – 12:30 12:30 – 17:00
Ceturtdiena 8:30 – 12:30 12:30 – 17:00
Piektdiena 8:30 – 12:30 12:30 – 16:00


Facebook-square


Youtube


Twitter


Linkedin

Darbinieki